A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

Ngày 06/10/2023, Phòng Giáo dục và Đạo huyện và Phòng Tư pháp huyện phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho 245 đại biểu gồm: đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách công tác phổ biến GDPL, thanh tra của nhà trường.

image001_74.png

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên cấp huyện tập huấn Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường; triển khai Luật Thanh tra năm 2022 bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về: tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra; về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra….

image002_30.png

Đ/c Nguyễn Văn Hân cán bộ công an huyện triển khai PCCC 

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 về Quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của người lao động, biết rõ các quyền được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình. Trên cơ sở đó, cán bộ, người lao động có thể tham gia thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, nhất là tham gia thảo luận, ý kiến, quyết định - kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học.

image003_42.png

Đ/c Cao Huy Hải, PTP Nội vụ huyện triển khai nội dung tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng cháy chữa cháy, thanh tra và dân chủ ở cơ sở trong trường học.

Triệu Thị Hồng Nhung

Phòng Tư pháp huyện

 

 .


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 425
Trong tháng : 21.983
Tất cả : 90.785