HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG,

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Địa chỉ: Số 03, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng,

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

 

I-THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Họ và tên:

Phan Hồng Tiến

Ngày sinh:

12/8/1973

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

E-mail

phtien@langson.gov.vn

Số ĐT

0912 234 503

Họ và tên:

Mai Xuân Thắng

Ngày sinh:

01/11/1970

Chức vụ:

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

E-mail

mxthang@langson.gov.vn

Số ĐT

0912 618 603

Họ và tên:

Nguyễn Quốc Thắng

Ngày sinh:

26/6/1980

Chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

E-mail

nqthang@langson.gov.vn

Số ĐT

0913 310 622

Họ và tên:

Nguyễn Tố Nga

Ngày sinh:

12/7/1985

Chức vụ:

Huyện ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

E-mail

banphapche-hl@langson.gov.vn

Số ĐT

0972 338 127

 

 

 

II-CÁC BAN HĐND HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

BAN PHÁP CHẾ

Họ và tên:

Nguyễn Quốc Thắng

Họ và tên:

Nguyễn Tố Nga

Ngày sinh:

26/6/1980

Ngày sinh:

12/7/1985

Chức vụ:

Trưởng ban

Chức vụ:

Trưởng ban

E-mail

nqthang@langson.gov.vn

E-mail

 

Số ĐT

0913 310 622

Số ĐT

0972 338 127

Họ và tên:

Lương Quỳnh Nga

Họ và tên:

Phạm Thị Thủy

Ngày sinh:

08/3/1977

Ngày sinh:

17/7/1976

Chức vụ:

Phó Trưởng ban

Chức vụ:

Phó Trưởng ban

E-mail

lqnga-03@langson.gov.vn

E-mail

 

Số ĐT

 

Số ĐT

0983 137 828

Họ và tên:

Nguyễn Duy Toàn

Họ và tên:

Trần Quốc Bảo

Ngày sinh:

09/3/1985

Ngày sinh:

07/10/1970

Chức vụ:

Thành viên

Chức vụ:

Thành viên

E-mail

 

E-mail

 

Số ĐT

0946 886 662

Số ĐT

0915 535 655

Họ và tên:

Hoàng Thị Bích Hà

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hiền

Ngày sinh:

05/8/1973

Ngày sinh:

28/8/1971

Chức vụ:

Thành viên

Chức vụ:

Thành viên

E-mail

 

E-mail

 

Sô ĐT

0988 359 973

Số ĐT

0987 266 196

Họ và tên:

Bàng Đức Cường

Họ và tên:

Nông Văn Hưng

Ngày sinh:

19/9/1968

Ngày sinh:

28/12/1978

Chức vụ:

Thành viên

Chức vụ:

Thành viên

E-mail

 

E-mail

 

Số ĐT

 

Số ĐT

 

 

III-CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Số TT

Tổ Đại biểu

Họ và tên

Đơn vị ứng cử

1

Tổ 1

Phạm Công Minh – Tổ trưởng

Yên Sơn, Yên Vượng, Yên Thịnh, Hữu Liên

2

Lương Quỳnh Nga – Tổ phó

3

Trần Quốc Phong

4

Phạm Thị Thủy

5

Vũ Đình Thứ

6

Tổ 2

Đặng Văn Sáng – Tổ trưởng

Đồng Tân, Cai Kinh, Hòa Lạc

7

Nguyễn Quốc Thắng – Tổ phó

8

Phan Hồng Tiến

9

Phan Thị Toán

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

11

Tổ 3

Bàng Đức Cường –Tổ trưởng

Sơn Hà, Nhật Tiến, Thị trấn Hữu Lũng

12

Nguyễn Mạnh Dũng – Tổ phó

13

Phạm Ngọc Thủy

14

Nguyễn Tố Nga

15

Tổ 4

Lý Hoàng Long – Tổ trưởng

Hòa Sơn, Hồ Sơn, Tân Thành

16

Trần Hoài Trang – Tổ phó

17

Bùi Quốc Khánh

18

Hoàng Thị Bích Hà

19

Tổ 5

Nguyễn Trọng Hiệp – Tổ trưởng

Minh Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa

20

Nông Văn Hưng – Tổ phó

21

Dương Thị Hạnh

22

Vy Thúy Thành

23

Trần Thị Mai

24

Tổ 6

Nguyễn Duy Toàn – Tổ trưởng

Minh Tiến, Vân Nham, Đồng Tiến, Thanh Sơn

25

Sầm Văn Thao – Tổ phó

26

Mai Xuân Thắng

27

Nguyễn Thế Độ

28

Tổ 7

Nguyễn Công Thận – Tổ trưởng

Yên Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Thiện Tân

29

Dư Chấn Hưng – Tổ phó

30

Hoàng Thị Giang

31

Trần Quốc Bảo

32

Hoàng Văn Viện