I

Thường trực Huyện ủy

 

1. Đ/c Phan Hồng Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3.825025; Di động: 0912234503

2. Đinh Đức Chính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825027; Di động: 0985572668

3. Đ/c Bùi Quốc Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0912203302

II

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

1. Đ/c Đặng Văn Sáng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.826422; Di động: 0912245420

2. Đ/c Phạm Văn Lâm - Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động: 0912 426 761

3. Đ/c Đỗ Văn Quyền - Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động: 0988077673

III

Ban Dân vận Huyện ủy

 

 1. Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận.

Điện thoại: Cơ quan: 3.728288; Di động: 0989322877

2. Đ/c Trương Thị Khung - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Di động: 0868.640.826

IV

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 

1. Đ/c Phạm Công Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825096; Di động: 0914 233 038

2. Đ/c Vũ Thị Cúc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan:  3729.189     ; Di động: 0915166212

3. Đ/c Hoàng Thị Thu Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: Cơ quan: 3.826.421; Di động: 0984.411.161.

V

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

1. Đ/c Nguyễn Công Thận - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825030; Di động: 0912245420

2. Đ/c Nguyễn Đình Sơn  - Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.011; Di động: 0395.026.604

3. Đ/c Phạm Phương Trinh - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.  

Điện thoại: Cơ quan: 3.826.419; Di động: 0982.084.094

VI

 Văn phòng Huyện ủy

 

1. Đ/c Phạm Ngọc Thủy - Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827461; Di động: 0943.619.822

2. Đ/c Lê Trang - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827.446; Di động: 0842.620.666

3. Đ/c Nguyễn Trường Giang - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825.998; Di động: 0913.765.702

VII

Trung tâm chính trị huyện

 

1. Đ/c Phạm Công Minh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825096; Di động: 0914 233 038

2. Đ/c Nông Văn Sinh – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Di động: 0913.312.181