A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo huyện Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tại một số xã trong huyện.

Thực hiện Chương trình số 05, ngày 27/02/2024 của UBND huyện Hữu Lũng về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các xã, thị trấn. Từ ngày 03 đến ngày 15/4 UBND huyện Hữu Lũng tổ chức 3 đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đối với 9 xã gồm: xã Quyết Thắng, Hòa Thắng, Cai Kinh; Minh Tiến, Thiện Tân, Hòa Sơn; Yên Thịnh; Yên Sơn và xã Yên Bình.

 

Đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại xã Quyết Thắng

Đồng chí Đinh Đức Chính, Phó bí thư Thường trực Hyện uỷ phát biểu tại xã Minh Tiến

 

 

Đồng chí Dương Thị Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại xã Thiện Tân

 

Đồng chí Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại xã Yên Thịnh

 

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Công tác triển khai cơ chế chỉ đạo, điều hành, công tác giao, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của các xã, của huyện, Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, văn hóa - xã hội, môi trường năm 2024; Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024; Đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn; Công tác triển khai cơ chế chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của huyện; Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2024; Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024, tổ chức Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn; Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Thực hiện các nguồn vốn đầu tư công; Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; Công tác thu - chi ngân sách năm 2024, công khai dự toán năm 2024, quyết toán ngân sách năm 2023; Công tác bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao; Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; Công tác quốc phòng quân sự địa phương; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội….; Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Kiến nghị, đề xuất…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới năm 2024. Các phòng, ban chuyên môn đề nghị và hướng dẫn xã có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kết quả cao và các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt…

Phát biểu kết luận tại các xã, các đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các xã đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024, và chỉ ra các vấn đề còn tồn tại hạn chế cần khắc phục như: việc thực hiện các chương trình MTQG còn lúng túng; Việc xây dựng nông thôn mới chưa khoa học, tính lan tỏa trong đội ngũ cán bộ công chức và trong người dân còn hạn chế. Một số tiêu chí đánh giá chưa sát đúng theo yêu cầu quy định; Công tác làm đường giao thông nông thôn triển khai còn chậm… Yêu cầu các xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện uỷ; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên tham vấn ý kiến của các phòng chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra thường xuyên từng nội dung để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời; Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình sản xuất đã có hiệu quả như dưa bao tử, lúa J02...; Đẩy mạnh làm đường giao thông nông thôn; rà soát kỹ các tiêu chí nông thôn mới như tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhà dột nát, làm đường, vệ sinh môi trường...; Quan tâm công tác phát triển đảng viên; công tác giáo dục; Tiếp tục duy trì an ninh quốc phòng chủ động nắm bắt tình hình an ninh, tránh để xẩy ra các điểm nóng. Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 và xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, các đồng chí yêu cầu UBND các xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đưa các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo kế hoạch. Đồng thời yêu cầu các phòng ban chuyên môn của huyện tích cực, sát sao để hướng dẫn và hỗ trợ các xã trên 1 số lĩnh vực còn thiếu và hạn chế…

Mã Thắng

Trung Tâm VHTT&TT Hữu Lũng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 402
Trong tháng : 21.960
Tất cả : 90.762