A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HỮU LŨNG TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Trong những tháng đầu năm 2024, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hữu Lũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, tính đến thời điểm ngày 31/03/2024 Phòng giao dịch đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được cấp trên giao, cụ thể:

- Huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức cá nhân đạt 54.871 triệu đồng, tăng 1.131 triệu đồng so với năm 2023. Huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV đạt 18.932 triệu đồng, tăng 1.133 triệu đồng so với năm 2023. Nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách huyện đạt 4.887 triệu đồng, tăng 155 triệu đồng so với năm 2023.

- Doanh số cho vay: 39.911 triệu đồng, với 750 hộ vay vốn; doanh số thu nợ: 17.411 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 31/03/2024 đạt 551.522 triệu đồng, tăng 22.500 triệu đồng (tương đương 4,25%) so với 31/12/2023, hoàn thành 80,93% kế hoạch giao tăng trưởng. Tổng số hộ còn dư nợ: 10.207 hộ; dư nợ bình quân đạt 54,03 triệu đồng/hộ.

- Tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu ở các chương trình: Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: 5.955 triệu đồng; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: 5.431 triệu đồng; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 3.687 triệu đồng; Hộ cận nghèo: 3.160 triệu đồng; Hộ mới thoát nghèo: 3.564 triệu đồng.

- Tỷ lệ thu lãi bình quân 03 tháng: Đạt trên 99,8%.

 

    - Hoạt động của 24 điểm giao dịch xã được duy trì đảm bảo theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ ngay tại địa bàn sinh sống. Hoạt động của các Điểm giao dịch xã đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hữu Lũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, rà soát nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng và triển khai cho vay đối với các nguồn vốn được phân bổ năm 2024; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH để cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm được mục đích, ý nghĩa của việc gửi tiền tại NHCSXH và sự tiện lợi khi gửi và rút tiền tại điểm giao dịch các xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân có tiền nhàn dỗi gửi tiết kiệm tại NHCSXH.

- Tập trung xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để nợ quá hạn phát sinh, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội bám sát từng món vay, tổng hợp phân tích chi tiết các khoản nợ đến hạn hằng tháng theo địa bàn và theo từng tổ chức hội để có biện pháp xử lý đôn đốc thu hồi.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách và các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức.

- Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động, thực hiện tốt công tác bình xét thi đua để động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài hệ thống có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách.

                                                                    Xuân Phong

                                                                 Ngân hàng CSXH huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 374
Trong tháng : 21.932
Tất cả : 90.734