A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Thực hiện Công văn số 659/SNN-TL ngày 01/4/2024 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình thuỷ lợi và chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công tình thuỷ lợi, đồng chí Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi đến cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, dự án đầu tư trên địa bàn bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và quy định của pháp luật về đất đai; chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các đơn vị khi triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình thủy lợi khi để xảy ra vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp các công trình thủy lợi trên địa bàn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm công trình thủy lợi. Xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm công trình thuỷ lợi tại các công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn phụ trách theo thẩm quyền (điểm h khoản 2 Điều 57 của Luật Thủy lợi)

 Ảnh minh họa

 Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng: Tăng cường kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (điểm c khoản 2 Điều 42; khoản 11 Điều 54 của Luật Thủy lợi và khoản 4 Điều 157 của Luật Đất đai; khoản 5 Điều 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai); Hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đúng nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời ngăn chặn, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Hoàng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 4
Hôm nay : 420
Trong tháng : 21.978
Tất cả : 90.780