A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 27 THÁNG 7/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN & CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG

Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 62, trong đó có 32 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 30 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 28/06 đến ngày 04/07/2024 của 32 cơ quan có đo xa là 7.804 kWh thấp hơn tuần trước là 68 kWh, tương ứng giảm 0,87%. Trong đó:

- Khối HCSN: Có 28 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 6.166 kWh, thấp hơn tuần trước là 366 kWh, tương ứng giảm 5,61 %

Trong tuần đã có nhiều cơ quan đơn vị giảm so với tuần trước. Cụ thể có 15/28 cơ quan đơn vị giảm; 13 cơ quan đơn vị tăng, trong đó có 6 cơ quan có mức tăng từ 10% trở lên.

Các đơn vị có mức tăng cao nhất là: Liên đoàn lao động Hữu Lũng, điện năng tuần là 123 kWh, tăng 48,05%; Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh, điện năng tuần là 81 kWh, tăng 42,68%.

- Khối CSCC có 04 điểm đo: Tổng điện năng tiêu thụ tuần là 1.638 kWh, cao hơn tuần trước là 298 kWh, tương ứng tăng 22,21 %. Có 1 điểm đo tăng là: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hữu Lũng (TBA Làng Gai 1-Thôn Ao Đẫu), điện năng tuần là 324 kWh, tăng 2895,19%; 3 điểm đo còn lại có mức giảm không đáng kể.

          Để triển khai áp dụng tốt các giải pháp tiết kiệm điện, đề nghị các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ ./.

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên

 

STT

Tên khách hàng

Mã khách hàng

Sản lượng
tuần 26 (Từ 21/06-27/06/2024) (kWh)

Sản lượng
tuần 27 (Từ 28/06-04/07/2024) (kWh)

Sản lượng tăng
(kWh)

Tỷ lệ tăng
(%)

I

Cơ quan Hành chính sự nghiệp ( HCSN)

 

 

 

 

 

1

Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh

PA11HL0032497

57

81

24

42,68

2

Ủy ban nhân dân xã Đô Lương

PA11HL0011727

29

32

3

11,19

3

Trạm thú y huyện Hữu Lũng

PA11HLHL52037

35

42

8

21,84

4

Trạm bảo vệ thực vật huyện Hữu Lũng

PA11HLTX50010

25

29

3

13,00

5

Liên đoàn lao động Hữu Lũng  

PA11HLHL5109C

83

123

40

48,05

6

Hạt Kiểm Lâm Hữu Lũng (1)

PA11HL0000606

45

51

7

14,84

II

Khối cơ quan CSCC

 

 

 

 

 

1

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hữu Lũng
(TBA Làng Gai 1- Thôn Ao Đẫu)

PA11HL0035965

11

324

313

2.895,19

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 238
Trong tháng : 9.465
Tất cả : 119.314