A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 24 THÁNG 6/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN & CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG

 

Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 62, trong đó có 36 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 26 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 07/06 đến ngày 13/06/2024 của 36 cơ quan có đo xa là 6.841 kWh, thấp hơn tuần trước là 1.337 kWh, tương ứng giảm 16,35%. Trong đó:

- Khối HCSN: Có 32 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 5.391 kWh, thấp hơn tuần trước là 1.309 kWh, tương ứng giảm 19,54 %

Trong tuần đại đa số các cơ quan đều giảm so với tuần trước. Cụ thể có 25/32 cơ quan đơn vị giảm; 07 cơ quan đơn vị tăng, trong đó có 5 cơ quan có mức tăng từ 10% trở lên.

Các đơn vị có mức tăng cao nhất là: Ủy ban nhân dân xã Yên Bình, điện năng tuần là 123 kWh, tăng 34,77%; Huyện Đoàn Thanh niên huyện Hữu Lũng, điện năng tuần là 84 kWh, tăng 25,75%; Ủy ban nhân dân xã Minh Sơn, điện năng tuần là 611 kWh, tăng 5,87%;

- Khối CSCC có 04 điểm đo: Tổng điện năng tiêu thụ tuần là 1.451 kWh, thấp hơn tuần trước là 28 kWh, tương ứng giảm 1,86%. Các điểm đo chiếu sáng công cộng biến động tăng/giảm ít so với tuần trước, cụ thể có 01 điểm đo giảm trên 10%; các điểm đo còn lại biến động không đáng kể.

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện

 

 

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên

 

STT

Tên khách hàng

Mã khách hàng

Sản lượng
tuần 23 (Từ 31/05-06/06/2024) (kWh)

Sản lượng
tuần 24 (Từ 07/06-13/06/2024) (kWh)

Sản lượng tăng
(kWh)

Tỷ lệ tăng
(%)

I

Cơ quan Hành chính sự nghiệp ( HCSN)

 

 

 

 

 

1

Ủy ban nhân dân xã Hữu Liên

PA11HL0032575

28

32

3

10,92

2

Huyện Đoàn Thanh niên huỵện Hữu Lũng

PA11HL0000322

66

84

17

25,75

3

Hạt Kiểm Lâm Hữu Lũng (1)

PA11HL0000606

43

48

5

12,80

4

TT Phát hành phim và chiếu bóng

PA11HL0017915

25

35

10

39,42

5

Ủy ban nhân dân xã Yên Bình

PA11HL0001342

91

123

32

34,77

II

Khối cơ quan CSCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 265
Trong tháng : 7.717
Tất cả : 117.566