A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ TUẦN 23 THÁNG 6/2024 CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN & CSCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG

Tổng số cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN) và Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn huyện là 62, trong đó có 36 cơ quan đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 26 cơ quan chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. Tổng điện năng tiêu thụ tuần từ ngày 31/05 đến ngày 06/06/2024 của 36 cơ quan có đo xa là 8.178 kWh, thấp hơn tuần trước là 122 kWh, tương ứng giảm 1,47%. Trong đó:

- Khối HCSN: Có 32 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 6.700 kWh, cao hơn tuần trước là 53 kWh, tương ứng tăng 0,80%

Trong tuần đại đa số các cơ quan đều giảm so với tuần trước. Cụ thể có 18/32 cơ quan đơn vị giảm; 14 cơ quan đơn vị tăng, trong đó có 7 cơ quan có mức tăng từ 10% trở lên.

Các đơn vị có mức tăng cao nhất là: Liên đoàn lao động Hữu Lũng, điện năng tuần là 191 kWh, tăng 100%; Trạm Kiểm dịch động vật huyện Hữu Lũng, điện năng tuần là 502 kWh, tăng 12,25%; Chi cục thống kê khu vực Chi Lăng - Hữu Lũng, điện năng tuần là 96 kWh, tăng 43,27%; Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, điện năng tuần là 165 kWh, tăng 20,67%;  

- Khối CSCC có 04 điểm đo: Tổng điện năng tiêu thụ tuần là 1.478 kWh, thấp hơn tuần trước là 176 kWh, tương ứng giảm 10,63%. Các điểm đo chiếu sáng công cộng đều giảm so với tuần trước, cụ thể có 01 điểm đo giảm trên 10%; 02 điểm đo giảm trên 5%.

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm điện

 

 

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN & CSCC có sản lượng điện tiêu thụ tuần tăng từ 10% trở lên

 

 

STT

Tên khách hàng

Mã khách hàng

Sản lượng
tuần 22 (Từ 24/05-30/05/2024) (kWh)

Sản lượng
tuần 23 (Từ 31/05-06/06/2024) (kWh)

Sản lượng tăng
(kWh)

Tỷ lệ tăng
(%)

I

Cơ quan Hành chính sự nghiệp ( HCSN)

 

 

 

 

 

1

Ủy ban nhân dân xã Yên Vượng

PA11HL0011229

49

61

12

24,59

2

Trạm thú y huyện Hữu Lũng

PA11HLHL52037

37

41

4

10,27

3

Liên đoàn lao động Hữu Lũng  

PA11HLHL5109C

95

191

95

100,00

4

Chi cục thống kê khu vực Chi Lăng - Hữu Lũng

PA11HL0018840

67

96

29

43,27

5

Ủy ban nhân dân xã Tân Thành

PA11HL0004845

137

165

28

20,67

6

Trạm Kiểm dịch động vật huyện Hữu Lũng

PA11HL0018352

447

502

55

12,25

7

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Hữu Lũng

PA11HLHL52128

82

92

10

12,45

II

Khối cơ quan CSCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 272
Trong tháng : 7.724
Tất cả : 117.573