A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; rà soát công chức tại Bộ phận Một cửa

Thực hiện Công văn số 1386/VP-TTPVHCC ngày 27/3/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công; xử lý dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiện TTHC, đồng chí Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

Các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Chỉ đạo công chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua các đối tượng môi giới thực hiện TTHC; Rà soát công chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa về năng lực, trình độ, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Công dân đến thực hiện nộp hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa

Văn phòng HĐND&UBND huyện: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ, để quá hạn trong xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh so với tiến độ xử lý thực tế. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa; báo cáo UBND huyện các cơ quan, đơn vị không thực hiện, thực hiện chậm hoặc không hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

Hoàng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 306
Trong tháng : 14.696
Tất cả : 59.017