A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện giám sát UBND huyện

Chiều ngày 04/4/2024, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Mai Xuân Thắng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện đã giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đối với UBND huyện. Tham gia Đoàn có Trưởng hai Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; về phía UBND huyện có đồng chí Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị  có liên quan việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

          Tại buổi làm việc Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã giám sát giám sát việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của UBND huyện việc giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đến 31/01/2024 là 151.520 triệu đồng, đạt 73,9% vốn tỉnh giao và 76% vốn huyện giao, trong đó, vốn đầu tư: 128.046 triệu đồng (ngân sách trung ương 89.503 triệu đồng, ngân sách tỉnh 30.123 triệu đồng, ngân sách huyện 8.420 triệu đồng); vốn sự nghiệp: 23.474 triệu đồng (ngân sách trung ương 21.291 triệu đồng, ngân sách tỉnh 864 triệu đồng, ngân sách huyện 1.318 triệu đồng).

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hết năm 2023, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 11/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân trên địa bàn huyện Hữu Lũng đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 9,7 tiêu chí nâng cao/xã. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 là 2.265 hộ nghèo với 8.728 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 7,3%, giảm 3,35% so với năm 2021; năm 2023 là 1.372 hộ với 4.922 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 4,3%, so với kết quả rà soát trong năm 2023 giảm 3,1%. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện 09 dự án và các tiểu dự án, trong đó năm 2022 với số vốn 55.396 triệu đồng (nguồn vốn trung ương  43.886 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp 11.510 triệu đồng); năm 2023 với số vốn 15.171 triệu đồng (nguồn vốn trung ương 7.489 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp 7.682 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Trưởng đoàn giam sát đánh giá cao kết quả đã đạt được, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số chương trình, dự án, tiểu dự án đạt kết quả cao… Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn thấp. Bên cạnh đó Đoàn đã kiến nghị UBND các huyện cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn, nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, tháo gỡ những khó khăn hạn chế ở cơ sở trong quá trình thực hiện.

Dương Viết Thành

Văn phòng HĐND&UBND huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 424
Trong tháng : 21.982
Tất cả : 90.784