A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên cây Rau

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý thuốc BVTV trên cây rau, bảo đảm duy trì và phát triển ổn định vùng sản xuất rau có giá trị kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo (Công văn số 520/UBND-NN, ngày 20/03/2024):

UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thuốc BVTV, đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn. Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp vi phạm qua đó chấn chỉnh hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc BVTV, nhất là các vi phạm liên quan đến nhãn hàng hóa, buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng và hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc; buôn bán thuốc BVTV khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

Hình ảnh minh họa

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật: Phải bảo đảm chất lượng các loại thuốc BVTV khi lưu thông, buôn bán. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh thuốc BVTV, đặc biệt thuốc BVTV sử dụng phòng, trừ dịch hại cho cây rau. Không cung ứng, phân phối thuốc BVTV cho các cửa hàng, đại lý không đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV (không có chứng chỉ buôn bán thuốc BVTV, không có cửa hàng, kho chứa thuốc đúng quy định, không có trang thiết bị cần thiết bảo đảm an toàn cho người, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định). Tích cực tham gia, phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên cây rau.

Các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Đội quản lý thị trường số 4: theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung: Tại các vùng sản xuất rau, sản xuất rau an toàn, đề nghị các hộ nông dân sản xuất rau ký cam kết về việc: chỉ sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau, tuân thủ theo 4 đúng, bảo đảm thời gian cách ly trước khi thu hoạch rau, không sử dụng các loại thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục. Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra các mẫu rau tại các vùng trồng và cơ sở kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV tại các vùng trồng rau. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, công bố công khai trên Báo, Đài địa phương địa chỉ các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ xã, phường các văn bản pháp luật, quy định của nhà nước về quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV. Tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình sản xuất an toàn như: GAP, hữu cơ; Kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, lấy mẫu phân bón, thuốc BVTV.

Hoàng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 300
Trong tháng : 14.690
Tất cả : 59.011