A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước

 

 

Thực hiện Công văn số 370/UBND- KT ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tem điện tử đối với sản phẩm rượu và thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước trên địa bàn huyện, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục thống kê khu vực Chi Lăng - Hữu Lũng, Công an huyện, Hội Doanh nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá trên địa bàn; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cấp dưới không sử dụng sản phẩm rượu, thuốc lá không dán tem, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

 Ảnh minh họa

 

Phòng VHTT và Trung tâm VHTT truyền thông huyện: Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về việc quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá, nhất là trên nền tảng công nghệ số; triển khai xây dựng các chương trình, sản phẩm truyền thông về việc quản lý, sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoàng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 318
Trong tháng : 14.708
Tất cả : 59.029