A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024

Thực hiện Công văn số 299/UBND-KGVX ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số năm 2024. Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì, phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện trong năm 2024, UBND huyện chỉ đạo:

Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND huyện về chuyển đổi số huyện Hữu Lũng năm 2024 và kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo rõ người, rõ việc.

 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC huyện Hữu Lũng

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 90%. Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực giai đoạn 2018 - 2024, đảm bảo 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa đầy đủ, đúng quy định. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho 100% thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng, hoàn thành trong quý I năm 2024.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện huyện: chỉ đạo sản xuất, kiểm tra chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đưa lên cửa hàng số, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn khác có liên quan; chỉ đạo triển khai 100% các sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart. Triển khai chương trình xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông sản lên cửa hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử; tăng cường các hoạt động khuyến mại, giảm giá, giảm chi phí vận chuyển... nhằm thu hút nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của huyện.

UBND các xã, thị trấn: Thường xuyên rà soát, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn về nâng cao năng lực số, kỹ năng số, hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số và các ứng dụng của tỉnh triển khai như: Ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng”, cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng phản ánh hiện trường, ứng dụng trợ lý ảo hướng dẫn TTHC, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin...

Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện: Bố trí đủ nhân lực đến địa bàn cấp xã triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kỹ năng số cho người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai Chương trình phát triển tài khoản thanh toán điện tử qua các dịch vụ ngân hàng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Hoàng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 317
Trong tháng : 14.707
Tất cả : 59.028