Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ủy ban nhân dân

Submitted by Tổng biên tập on 28 May 2021

1. Đ/c Bùi Quốc Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0912.203.302

2. Đ/c Dương Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: Cơ quan: 3.825050; Di động: 0987.221.445.

3. Đ/c Trần Quốc Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825057; Di động: 0912.619.089