Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Biên tập trang TTĐT huyện triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm và tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài

Sáng 30/10, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm và tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho các thành viên trong Ban Biên tập và tổ cộng tác viên năm 2014.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được của Trang TTĐT huyện từ khi đi vào hoạt động đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2014; theo đó, ngay sau khi đi vào hoạt động từ tháng 8/2014, Ban Biên tập Trang TTĐT đã tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Biên tập và tổ cộng tác viên, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của Trang trong năm 2014 và 2015.v.v.. Tiếp đó, các thành viên đã được tìm hiểu và thực hành về những kỹ năng cơ bản trong viết tin, bài, nhất là những vấn đề liên quan đến viết và đăng tin, bài, ảnh trên trang thông tin điện tử…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và các kiến thức được tập huấn, giúp cho các thành viên Ban Biên tập, Tổ cộng tác viên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin trên Trang điện tử của huyện cũng như chất lượng hoạt động của trang, góp phần phục vụ tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện./.

 

Hoàng Hồng

Đài TT-TH Hữu Lũng