Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, diễn đàn xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh năm 2023

 

Ngày 12/9, Huyện đoàn Hữu Lũng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về gia đình, Diễn đàn về xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh năm 2023.