Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn hóa - Xã hội

Đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử tri tại các xã Yên Vượng, Yên Sơn, Thanh Sơn, Đồng Tiến

 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc giữa đại biểu HĐND 3 cấp với cử tri sau kỳ họp HĐND các cấp. Sáng ngày 2/8, tại nhà văn hoá thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, Tổ Đại biểu  HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã có buổi tiếp xúc với 60 cử tri của xã Yên Vượng.