Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng ưu tú

 

Từ ngày 12 đến ngày 16/9, Trung tâm Chính trị huyện Hữu Lũng mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng ưu tú thuộc 15 Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn.

Trong thời gian học tập, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu, thảo luận các nội dung chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nội dung về xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó giúp học viên xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để sớm được tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.jpg

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Kết thúc khóa học các học viên làm bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 02 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 118 học viên; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư Chi bộ cấp ủy viên cơ sở cho 39 học viên và 5 lớp nhận thức về Đảng cho 304 quần chúng ưu tú. Ngoài ra còn phối hợp với các tổ chức Đoàn thể; MTTQ Việt Nam huyện, Hội nông dân huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội CCB huyện mở được 8 lớp với tổng số 620 hoc viên như: Lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho Hội phụ nữ ở cơ sở, lớp LLCT cho Hội viên CCB…. và tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn duy trì lớp Trung cấp B08-21 với 37 học viên.

Mã Thắng

 Trung Tâm VHTT&TT huyện