Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Trung tâm Chính trị huyện Hữu Lũng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

 

Trong ngày 13/3/2023, Trung tâm Chính trị huyện Hữu Lũng tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho 61 cán bộ thuộc Đảng bộ xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng trong đó có: 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Trưởng, phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; 12 đồng chí trong Ban chi ủy các Chi bộ Trường học; 28 đồng chí trong Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Minh Sơn.

Trong thời gian 05 ngày từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023, các học viên được nghiên cứu 06 chuyên đề, thực hiện theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung: Về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Ngoài ra, các học viên tại lớp Bồi dưỡng được nghe Báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng và tình hình kinh tế xã hội địa phương năm 2022 và 03 tháng đầu năm 2023.

image001_110.jpg

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Qua lớp Bồi dưỡng, giúp cho học viên hiểu biết về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phn xây dựng đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn xã Minh Sơn huyện Hữu Lũng có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nông Thị Tuyết Nhung

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện