Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng

 

Thực hiện Công văn 2742/SGTVT- QLVT, PT&NL của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn ngày 06/9/2022 về việc tăng cường thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng lộ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hơn nữa các giải pháp để tăng tỷ lệ phương tiện ô tô dán thẻ ETC đến hết tháng 9 năm 2022 đạt 80% đến 90%, tiến tới thu phí hoàn toàn tự động không dừng ETC trên cả nước, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành văn bản số 1397/UBND-KT&HT ngày 12/9/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt).

 

dan the dinh danh.jpg

Xe của cán bộ, công chức UBND huyện đã tích cực tiến hành dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng

Bến xe huyện Hữu Lũng tăng cường tuyên truyền đến các chủ thể kinh doanh vận tải dán thẻ định danh, để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt).

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện