Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng thực hiện đối chiếu, phân loại nợ

Thực hiện Văn bản số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Văn bản số 1819/BĐD-KGVX ngày 08/12/2021 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng, ngày 12/01/2022 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng đã tiến hành đối chiếu, phân loại nợ tại xã Đồng Tân.

image001_25.png

Cán bộ NHCSXH huyện thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại xã Đồng Tân

Trong một buổi sáng các cán bộ của Phòng giao dịch đã thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại các thôn trên địa bàn với kết quả như sau: Đã thực hiện đối chiếu tại 12 tổ tiết kiệm và vay vốn, 355 hộ vay trên tổng số 362 hộ, đạt tỷ lệ 98%.

Việc thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ nhằm mục đích đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, giúp cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn trong thời gian tới./.

Xuân Phong

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hữu Lũng