Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn công tác MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện làm việc tại xã Vân Nham

Nông thôn mới

Ngày 26/5/2022, Đoàn công tác MTTQ và các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện Hữu Lũng đến làm việc tại xã Vân Nham, nắm bắt, rà soát, triển khai các tiêu chí NTM thuộc lĩnh vực phụ trách. Đoàn công tác do lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn; tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Bảo hiểm huyện; cán bộ phụ trách NTM phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;  thành phần địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã; các thành viên Ban quản lý xây dựng NTM xã.

 

IMG_7358.jpg

​Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Vân Nham. Theo báo cáo, hiện nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM theo quyết định quy định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thực hiện chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các nhiệm vụ trọng tâm được huyện ủy phê duyệt; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký với Huyện ủy hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các tổ chức chính trị - xã hội xã, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành 03 tiêu chí: 15, 17,18. Hiện nay, tiêu chí 18 đã cơ bản hoàn thành, nhiệm vụ cần tập trung tuyên truyền, vận động vào cuộc để hoàn thành 02 tiêu chí còn lại là Tiêu chí 15 (Y tế); Tiêu chí 17 (Môi trường).

 

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.

 

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã phụ trách các thôn, đưa ra kế hoạch tập trung tuyên truyền, ra quân vận động hoàn thành chỉ tiêu 15.1 thuộc Tiêu chí 15 (đạt tỷ lệ người dân tham ra BHYT) và các chỉ tiêu 17.2, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11, 17.12 thuộc Tiêu chí 17 (Môi trường). Mong muốn lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã phối hợp chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã, Bí thư chi bộ thôn, cán bộ phụ trách NTM, hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí. Cần phân công, gắn trách nhiệm từng đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện; Giao MTTQ xã giám sát việc phân công phụ trách từng nhóm dân cư nơi sinh sống, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền tại thôn; sau tuyên truyền, ra quân vận động người dân tham gia mua BHYT, thực hiện các tiêu chí môi trường theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra.

                                                                

Đào Thị Phương Lan, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện