Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hữu Lũng phấn đấu xây dựng ít nhất 02 khu dân cư NTM kiểu mẫu

Nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Năm 2022, huyện Hữu Lũng tiếp tục duy trì và phấn đấu xây dựng ít nhất 02 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 

Cổng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Dốc Mới 2 xã Sơn Hà.jpg

​Cổng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Dốc Mới 2 xã Sơn Hà

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hữu Lũng: Tính đến hết năm 2021, huyện Hữu Lũng đã xây dựng thành công 14 khu dân cư NTM kiểu mẫu với mỗi khu dân cư được hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, và người dân mỗi khu đối ứng trên 200 triệu đồng. Riêng năm 2021, huyện Hữu Lũng xây dựng 3 KDC NTM kiểu mẫu trong đó phân bổ 400 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 để xây dựng 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Thôn Dốc Mới II, xã Sơn Hà và Thôn Đồng Thủy, xã Hòa Lạc. UBND huyện Hữu Lũng phân bổ 200 triệu đồng từ ngân sách huyện để xây dựng thêm 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh. Trong năm 2022, huyện Hữu Lũng tiếp tục phấn đấu xây dựng ít nhất 02 KDC NTM kiểu mẫu.

 

Chi hội Phụ nữ Thôn Dốc Mới 2 xã Sơn Hà thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan xanh , sạch, đẹp.jpg

​Chi hội Phụ nữ Thôn Dốc Mới 2 xã Sơn Hà thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan xanh , sạch, đẹp

 

Những khu dân cư NTM kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp, khang trang và sự đổi thay tích cực trong đời sống người dân cho thấy những lợi ích thiết thực và hiệu quả của phong trào xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa huyện.

 

        Nguyễn Nhiên, Trung tâm VHTT & TT Hữu Lũng