Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ thôn Chùa xã Minh Hòa tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025

Tin các xã, thị trấn

Chiều ngày 7/6/2022, Chi bộ thôn Chùa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã Minh Hòa chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức đạt kết quả cao nhất.

 

Đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Huyện ủy viên phụ trách Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, BCH Đảng ủy xã, Bí thư các chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

 

IMG_7474.jpg

​Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ thôn Chùa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo báo cáo, các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống kinh tế phát triển, nhân dân trong thôn tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu biểu như: Đã vận động các nguồn làm được 2,5 km đường bê tông, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường ĐH 95 được 150m2, huy động trên 100 ngày công để làm đường giao thông, huy động ủng hộ giải phóng mặt bằng suối ngang 2 sang Minh Hòa được 06 triệu đồng ... Hoạt động văn nghệ - thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

 

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và nhân dân. Đồng thời, quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong 2 năm qua, chi bộ Thôn Chùa được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác dân vận được chú trọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò của Ban công tác mặt trận khu dân cư và hoạt động của các đoàn thể chính trị được phát huy.

                                     

IMG_7468.jpg

​  Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội

 

Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy sức mạnh và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đại hội đã được toàn thể đảng viên nhất trí với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chi ủy Chi bộ thôn Chùa, nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Sau đại hội, đã tổ chức rút kinh nghiệm, đồng chí HUV phụ trách và lãnh đạo Đảng bộ xã đã có ý kiến chỉ đạo để các chi bộ còn lại tổ chức Đại hội đạt kết quả cao.

 

Đào Thị Phương Lan, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện