Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thường trực HĐND xã Vân Nham tổ chức phiên họp chất vấn Quý II/2022

Tin các xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐND, ngày 21/4/2022 của Thường trực HĐND xã Vân Nham về việc tổ chức phiên chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND xã. Sáng ngày 26/5/2022, tại hội trường UBND xã Vân Nham đã diễn ra phiên chất vấn với các nội dung: Việc giải phóng hàng lang an toàn giao thong tại khu di tích lịch sử cây đa phố Phổng; Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai tại sân bóng Cảo - Toàn Tâm, kết quả giải quyết và việc khắc phục hậu quả sau vi phạm; Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri; Công tác triển khai, thực hiện chương tình xây dựng nông thôn mới.

 

z3446579312874_c4032017590aa509b68918347bd5375e.jpg

​Đ/c Nông Văn Tốt, Công chức địa chính xây dựng tiếp thu ý kiến chất vấn công tác xây dựng NTM

 

Phiên chất vấn của Thường trực HĐND xã Vân Nham đã diễn ra dân chủ, nghiêm túc và tuân thủ quy định của pháp luật. Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn đã xử lý linh hoạt các tình huống, gợi ý hoặc truy vấn đúng việc, đúng lúc và nhắc nhở những nội dung trả lời không đúng câu hỏi chất vấn, trả lời dài dòng hoặc những nội dung trong thực hiện còn vướng mắc, hạn chế, cử tri đã phản ánh nhiều lần nhưng chưa giải quyết được; đảm bảo điều hành phiên chất vấn trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn; nội dung chất vấn được kết luận rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cần dành thời gian để chỉ đạo, xử lý nhiều hơn, tích cực hơn những nội dung đã được đại biểu chất vấn.

 

Qua chất vấn, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được UBND xã tiếp thu, chỉ đạo cán bộ chuyên môn triển khai thực hiện trong thời gian tới góp phần giải quyết sự băn khoăn, thắc mắc của cử tri, đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò tích cực đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên của đại biểu Hội đồng nhân dân; thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của đại biểu việc tuân thủ chính sách, pháp luật ở địa phương và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

 

Nguyễn Hữu Hải, Hội đồng nhân dân huyện