Skip to main content

Đền Bậm xã Minh Sơn đón Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích, lễ hội

Ngày 04/6, UBND xã Minh Sơn tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh cho di tích Đền Bậm.

 

Đền Bậm là di tích kiến trúc nghệ thuật, đã được nhân dân địa phương xây dựng từ lâu đời để thờ 04 vị thần đó là: Cao Sơn Thượng Đẳng Thần, Quý Minh Thượng Đẳng Thần, Minh Giang Đô Thống Thượng Đẳng Thần và Thành Hoàng Tôn Thần là Tĩnh Hậu Trung Đẳng Thần đã lập nhiều chiến công hiển hách bảo vệ cõi bờ đất nước. Hiện nay, Đền Bậm còn giữ được 03 bản sắc phong của các vị vua triều Nguyễn phong sắc cho các vị Thần, Thành Hoàng được thờ tại đền.

 

Gian thờ chính trong Đền Bậm xã Minh Sơn.jpg

​Gian thờ chính trong Đền Bậm xã Minh Sơn

 

Theo các tài liệu thư tịch cổ ghi chép lại thì buổi sơ khai đền được xây dựng bằng gỗ; trải qua quá trình thời gian tồn tại, di tích đã xuống cấp và được tu bổ lại nhiều lần, lần tu bổ gần đây nhất vào năm 2015 và đền có dáng vẻ như ngày hôm nay. Hiện nay, Đền Bậm  được quản lý và bảo vệ tốt về mặt kiến trúc nghệ thuật cũng như quản lý di vật, cổ vật có trong đền. Từ năm 2016 đến nay Đền Bậm đã có thủ nhang trông nom hương khói và đã thành lập Ban quản lý gồm 07 người.

 

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đền Bậm xã Minh Sơn.jpg

​Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Đền Bậm xã Minh Sơn

 

Di tích Đền Bậm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đưa vào danh danh mục kiểm kê  di tích quản lý cấp tỉnh theo Quyết định số 73/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 19/01/2021. Đền Bậm là di tích thứ 16 trên địa bàn huyện Hữu Lũng được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

 

Ngọc Huyền, Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng