Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập huấn kỹ năng biểu diễn văn nghệ phục vụ du lịch cộng đồng năm 2022

Du lịch dịch vụ

Ngày 22/5, tại Nhà văn hóa thôn Làng Bên, xã Hữu Liên. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện mở lớp tập huấn kỹ năng biểu diễn văn nghệ phục vụ du lịch cộng đồng năm 2022 cho 35 học viên đến từ các xã Hữu Liên, Yên Thịnh.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng của Đội văn nghệ Chèo xã Hữu Liên.jpg

​Tiết mục văn nghệ chào mừng của Đội văn nghệ Chèo xã Hữu Liên

 

Toàn cảnh lớp tập huấn_9.jpg

​Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn các học viên là những người yêu thích văn nghệ, có năng khiếu hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn 02 xã được truyền đạt các kỹ năng biểu diễn văn nghệ phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng như: kỹ năng MC, kỹ năng biểu diễn, khôi phục một số hình thức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật cổ truyền của khu vực Hữu Liên, Yên Thịnh và của Lạng Sơn nói chung.

 

Đạo diễn và các Học viên tập luyện các tiết mục văn nghệ tại buổi tập huấn.jpg

​Đạo diễn và các Học viên tập luyện các tiết mục văn nghệ tại lớp tập huấn

 

Qua tập huấn, các học viên được nâng cao nhận thức và cung cấp những kiến thức, kỹ năng về biểu diễn văn nghệ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; hướng tới phát triển loại hình du lịch cộng đồng đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 

Nguyễn Nhiên, Trung tâm VHTT&TT