Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hữu Lũng: hướng tới sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao

Du lịch dịch vụ

Năm năm gần đây, số lượng cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng đang phát triển nhanh, từ đó đòi hỏi các cơ quan chức năng của huyện phải có phương án  quản lý, định hướng phát triển, đưa sản xuất giống cây lâm nghiệp trở thành ngành thế mạnh của huyện Hữu Lũng.

 

Theo kết quả thống kê, điều tra cơ sở dữ liệu về giống cây lâm nghiệp của Hạt Kiểm lâm huyện, trên địa bàn hiện có 710 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, trong đó có 94 cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 07 cơ sở có hồ sơ chứng minh nguồn gốc vật liệu giống đạt yêu cầu, chủng loại chủ yếu là Keo, Bạch đàn. Trong khi doanh thu từ cây lâm nghiệp là nguồn thu chính của nhiều cơ sở, như tại Hợp tác xã cây ăn quả, đào cảnh và cây giống lâm nghiệp xã Sơn Hà, doanh thu từ đầu năm đến nay đạt 5,2 tỷ đồng, nhưng hoạt động chủ yếu vẫn theo kinh nghiệm truyền thống, bước đầu HTX mới có 10.000 cây chủ là cây Keo lai mô F1 được nhà nước cấp.

 

Cán bộ HẠt Kiểm lâm Hữu Lũng kiểm tra vườn ươm của Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Đông Bắc_0.jpg

​Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng kiểm tra vườn ươm của Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc

 

Ông Đoàn Tiến Bích Giám đốc HTX cây ăn quả, đào cảnh và cây giống lâm nghiệp xã Sơn Hà chia sẻ: khó khăn lớn nhất của HTX là chưa có vườn ươm đạt chuẩn, hiện nay Hạt kiểm lâm Hữu Lũng, Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn cũng đang khảo sát hỗ trợ HTX vườm ươm đạt chuẩn, có vườn ươm đạt chuẩn nó sẽ là vườn mẫu để cho các hộ sản xuất kinh doanh có mô hình cụ thể để nâng cấp, cải tạo các vườn của hộ gia đình thành viên HTX đạt chuẩn.

 

Bên cạnh những cơ sở mới phát triển, một số doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực lâm nghiệp đã có hướng đi riêng trong phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Như Công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đông Bắc, đã phát triển sản xuất cây giống chất lượng cao từ 3 năm trước, mỗi năm sản xuất khoảng 2 triệu cây bạch đàn mô 3229 và keo lai từ cây chủ bằng keo lai mô F1. Theo Anh Nguyễn Vinh Bảo, Trạm trưởng trạm giống công ty TNHH 1 thành viên lâm nghiệp Đông Bắc để sản xuất được cây giống chất lượng cao có 3 yếu tố quan trọng: thứ nhất là đầu vào của giống cây, thứ hai là trang thiết bị, vật tư liên quan đến sản xuất giống cây, cái thứ 3 là vườn ươm cây giống phải đạt chuẩn, Và theo đánh giá kết quả trồng rừng tại công ty, giống chất lượng cao thời gian sinh trưởng giảm từ 1-1,5 năm, chất lượng gỗ đạt từ 180-220 m3/ha cao hơn khoảng 100m3 so với giống đơn thuần.

 

Anh Nguyễn Vinh Bảo trạm trưởng trạm giống công ty TNHH1TV lâm nghiệp Đông Bắc giới thiệu cách ươm gióng cây Keo mô lai F1.jpg

​Anh Nguyễn Vinh Bảo trạm trưởng trạm giống công ty TNHH1TV lâm nghiệp Đông Bắc giới thiệu cách ươm gióng cây Keo mô lai F1

 

Sau hai năm huyện Hữu Lũng tăng cường các biện pháp để quản lý, định hướng phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, các cơ quan chức năng của huyện đã tuyên truyền thực hiện Nghị định 27/NĐ-CP cho gần 300 chủ cơ sở, kiểm tra tại 7 xã, hướng dẫn thành lập 03 HTX, 02 tổ hợp tác sản xuất giống cây lâm nghiệp, cấp 240 nghìn cây Keo lai mô F1 làm cây đầu dòng cho 06 xã, thị trấn.  

 

Ông Hứa Văn Tâm phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng cho biết: Trong thời gian tới Hạt Kiểm Lâm sẽ phối hợp với Phòng NN&PTNT tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các chủ vườn ươm thành lập HTX kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, từng bước đưa việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn xây dựng các nhãn hiệu tập thể, xây dựng hệ thống bản đồ, chỉ dẫn địa lý phục vụ cho việc truy suất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu tạo dựng sự ổn định về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn.

 

Đó chính là tiền đề để huyện Hữu Lũng phấn đấu đạt các chỉ tiêu của Dự án giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, như: xây dựng hệ thống cung cấp vật liệu giống keo, bạch đàn chất lượng cao, giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ nâng cấp 5- 7 vườn ươm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến hiện đại, hình thành mạng lưới sản xuất và cung ứng giống chất lượng cao, gia đoạn 2021-2025 đảm bảo sản xuất khoảng 50 triệu cây/năm.

 

Ngọc Huyền - Nguyễn Nhiên, Trung tâm VHTT&TT Hữu Lũng