Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 6 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
828/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Đề cương BC 6 tháng năm 2022.docx 18.86 KB