Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 27 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
769/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sach DN su dung hoa don HLU.xls 42 KB