Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 17 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
695/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Mau Bao cao (kem theo).doc 32 KB