Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 11 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
653/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phuluc Vien chuc Y te.xls 44.5 KB