Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 9 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
48/CV-VH&TT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH ĐSVHĐ 2022 (1).pdf 977.16 KB