Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 28 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
17/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phu luc phan cong CCHC-2022.pdf 373.12 KB