Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 3 February 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
104/UBND-TTHC
Ngày ban hành
Ngày ban hành