Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 12 November 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4696/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sách kèm theo tờ trình.xls 48.5 KB