Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 3 September 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
890/UBND-KTHT
Ngày ban hành
Ngày ban hành