Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 10 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
685/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành