Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giải quyết tranh chấp đất đai và khiếu nại, tố cáo năm 2017

Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

Từ sau khi có Luật Đất đai năm 1987 xác định rõ quyền và nghĩa vụ của ng­ười sử dụng đất và chủ trương giao đất ổn định, lâu dài cho người sử dụng đất, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và chính sách đất đai; đồng thời vào đầu những năm 1990, khi thực hiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm hộ, gia đình xã viên theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ chính trị, do nhận thức ch­a đầy đủ, chỉ đạo thiếu chặt chẽ và sự buông lỏng quản lý của chính quyền một số nơi nên hầu hết nhân dân đã lấy lại đất cha ông tr­ước đây đ­ưa vào Hợp tác xã từ đó diễn ra tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ng­ười có đất đ­ưa vào Hợp tác xã với ng­ười đ­ợc hợp tác xã giao khoán xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh; có thời điểm tranh chấp đất đai lên đến hàng nghìn vụ. Đối với tỉnh Lạng Sơn phần lớn là việc nông dân đòi quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức,....tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng đất diễn ra rất phức tạp.
Từ năm 1988 đến năm 1997 trên địa bàn tỉnh có khoảng 6000 vụ khiếu nại tố cáo về đất đai chủ yếu do phát sinh do tranh chấp quyền sử dụng đất đai, số liệu tổng hợp cuối năm 1994 là trên 5000 vụ việc trong đó Sở Địa chính tiếp nhận trên 3000 l­ợt đơn, tiếp hàng nghìn ng­ười đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh về quản lý và sử dụng đất đai, hàng trăm tr­ường hợp kiến nghị xem xét, giải quyết việc cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật đất đai nh­ư lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng, chia cấp đất sai thẩm quyền, bỏ hoang hoá hoặc cho thuê kinh doanh trái phép,... với hơn 500 vụ khiếu nại về đất đai trong đó 311 vụ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Từ năm 1998 đến năm 2002 riêng Thanh tra Sở Địa chính đã tiếp 474 l­ợt ng­ười đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh về đất đai; tiếp nhận 1193 đơn trong đó có 196 vụ thuộc thẩm quyền. Thời gian này phát sinh khá nhiều vụ việc tranh chấp đất lâm nghiệp, đề nghị đ­ược giao đất lâm nghiệp để sử dụng kinh doanh lâu dài liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các lâm tr­ường; khiếu nại liên quan đến việc đơn giá bồi th­ường thiệt hại về đất khi thu hồi giao đất sử dụng sang mục đích khác.