Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng”

Ngày 08/12, UBND huyện Hữu Lũng tổ chức nghiệm thu đề tài cấp huyện với đề tài “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”.

Đề tài được thực hiện với các nội dung chính: Điều tra thực trạng sản xuất Trám đen trên địa bàn; Tuyển chọn cây ưu tú và xây dựng vườn nhân giống cây Trám đen bằng phương pháp ghép; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác và thu hái… Đề tài thực hiện điều tra thực trạng sản xuất Trám đen tại 07 xã của huyện Hữu Lũng, theo đó trên địa bàn có 1.301 cây Trám đen, trong đó 932 cây trồng mới còn lại 269 cây đang cho thu hoạch, năng suất trung bình ở các lứa tuổi từ 18,8 đến 24,6kg/cây.

Khảo sát kiểm tra mô hình trồng Trám đen tại xã Quyết Thắng.jpg

Kiểm tra mô hình trồng Trám đen tại xã Quyết Thắng

Đề tài đã tuyển chọn được 18 cây trám đen ưu tú để khai thác cành ghép và nhân giống, kết quả đã sản xuất được 2.600 cây trám đen ghép; Xây dựng được 1ha mô hình thâm canh ứng dụng các biện pháp kỹ thuật, năm 2020 mô hình cho năng suất đạt 34,5kg/ha, tăng 35,64% so với sản xuất đại trà, đạt tổng doanh thu 517,5 triệu đồng, lợi nhuận gấp 1,41 lần so với lối canh tác ít đầu tư đồng thời xây dựng được mô hình 5ha trồng mới giống Trám đen ghép, đến nay sau 15 tháng trồng cây sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã tổ chức được 02 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống Trám đen cho 80 người dân của xã Đô Lương và xã Quyết Thắng.

Kết quả đánh giá tại buổi nghiệm thu đã có 7/7 phiếu đánh giá đề tài đạt khá trở lên. Trên cơ sở những kết quả đánh giá tại huyện, tới  đây UBND huyện sẽ tiếp tục gửi hồ sơ tiến tới nghiệm thu đề tài cấp tỉnh.

 

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT& TT Hữu Lũng