Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

MTTQ và các cơ quan chuyên môn huyện tổ chức tuyên truyền tại cơ sở.

Từ ngày 28-29/10/2021, MTTQ phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ Tầng, Công an huyện đã tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tại các xã Hòa Sơn, Hồ Sơn. Dự và tham gia trực tiếp lên lớp tuyên truyền có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, cán bộ Công an huyện; thành phần địa phương có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và 160 đại diện hộ gia đình.

IMG_6047.jpg

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại xã Hồ Sơn

 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phối hợp triển khai tuyên truyền 02 nội dung: Tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; MTTQ huyện đã phối hợp tuyên truyền những nội dung cơ bản để người dân chấp hành tốt Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 433/QĐ-UBDT của Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc…Đây là những vấn đề dư luận xã hội trong thời gian gần đây đặc biệt quan tâm với những nội dung mới thay đổi về chính sách và những khó khăn vướng mắc của địa phương, của các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức, thực hiện.

Qua hội nghị, các tầng lớp Nhân dân tại hai xã đã nắm được những nội dung cơ bản cần chấp hành khi tham gia giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, cộng đồng; những nội dung mới thay đổi về chính sách gắn với đời sống nhân dân cần tổ chức thực hiện tốt. Qua tuyên truyền, huy vọng sẽ giúp được cơ sở, người dân vận dụng kiến thức đã tiếp thu thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống, góp phần giảm các tiêu chí về an toàn giao thông và đảm bảo an ninh phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Đào Thị Phương Lan

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện