Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

MTTQ huyện Hữu Lũng triển khai tốt việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

 

Thực hiện Kế hoạch của MTTQ tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 03/02/2023 đến ngày 10/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở trên địa bàn Hữu Lũng tích cực tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Thành phần được MTTQ các cấp lấy ý kiến là các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã; Ban tư vấn về Văn hóa - Xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên, thành viên Ban tư vấn của Mặt trận, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân vào dự thảo Luật.

                     IMG_9024 (1).jpg

Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật tại MTTQ huyện

Theo đó, các thông tin được chuyển tải tới Nhân dân MTTQ các cấp và Khu dân cư thực hiện là gửi Dự thảo luật đất đai sửa đổi qua gmail, zalo, vận động mọi người tiếp nhận thêm qua báo, đài phát thanh. Hình thức lấy ý kiến linh hoạt, đa dạng, thiết thực, chất lượng và hiệu quả thông qua lồng ghép tại các cuộc họp, tổ chức hội, qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, cổng thông tin điện tử của xã, niêm yết Dự thảo Luật Đất đai tại nhà văn hóa các thôn để Nhân dân tiện theo dõi và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân bằng văn bản qua các đồng chí Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư...

IMG_9016_0.jpg

Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật tại xã Vân Nham

Sau hơn 01 tháng triển khai, trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức được 147 hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Số người tham dự hội nghị: 11.033; Số ý kiến đóng góp qua hội nghị và phản ánh bằng văn bản là: 371. Trong đó:

Cấp huyện: Tổng số hội nghị: 1; Sổ đại biểu tham dự 40; Số ý kiến: 12; Cấp xã: Tổng số hội nghị: 25; Số đại biểu dự: 1.821; Số ý kiến đóng góp tại hội nghị: 149; Khu Dân cư tổ chức hội nghị: 82/203 bằng 59,6% (còn 82/203 chiếm 40,39%  không tổ chức hội nghị mà triển khai thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã; Qua Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã và các phương tiện thông tin đại chúng); Số người tham dự: 9.172; Số ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật: 210.

Các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật tập trung vào một số vấn đề như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nghĩa vụ của người sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; hộ gia đình sử dụng đất...

IMG_9014_0.jpg

Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật tại xã Thanh Sơn

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật đất đai. Từ đó tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến đóng góp của Nhân dân để phản ánh kịp thời tới cơ quan liên quan.

Đào Thị Phương Lan

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện