Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 17/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ mười bốn, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; Theo đó, năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của huyện Hữu Lũng tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, 23/23 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 2.400 tỷ đồng. Kỳ họp cũng đã nghe, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; Tờ trình phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021; việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 huyện Hữu Lũng v.v. và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

đ.c Hồ Tiến Thiệu, chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp .jpg

Đ.c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đ/c Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo nhanh tình hình phát triển kinh - tế xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Nội dung chính của kỳ họp thứ XX HĐND tỉnh đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới huyện Hữu Lũng cần khai thác và phát huy triệt để tiềm năng, thế mạnh, huy động tốt các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo; Phát huy lợi thế đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, phối hợp triển khai xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính chất động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; Đổi mới phương thức giáo dục thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, để góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, đồng thời biểu quyết thông qua 7 NQ quan trọng của kỳ họp.

Hoàng Long

Trung tâm VHTT &TT Hữu Lũng