Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Nuôi ngựa sinh sản” sau 30 ngày giải tại xã Hữu Liên

Ngày 10/9/2021, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Nông dân huyện Hữu Lũng kiểm tra tình hình thực hiện dự án “Nuôi Ngựa sinh sản” tại xã Hữu Liên. Đoàn thẩm định do đồng chí Vi Quang Chung - Phó Chủ tịch, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn.

                                   

buoi kiem tra.jpg

Toàn cảnh buổi kiểm tra

 

Đoàn đã đến từng hộ vay vốn kiểm tra thực tế sử dụng tiền vay, tình hình sản xuất kinh doanh; qua kiểm tra, các hộ tham gia vay vốn dự án, cùng với nguồn vốn gia đình tự có đã mua từ 1-3 con ngựa, hiện nay tổng đàn ngựa có 40 con.

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Vi Quang Chung - Phó Chủ tịch, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích theo dự án đã được phê duyệt để đạt hiệu quả cao nhất, Hội Nông dân huyện phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi ngựa, phòng chống dịch bệnh cho ngựa. Đồng thời đề nghị các hộ vay tham gia thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp, từ đó thành lập Hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm, thương hiệu “Chăn nuôi Ngựa sinh sản” là tiềm lực, thế mạnh của địa phương gắn với du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế.

                                                               Trần Thị Thu

                                                         Hội Nông dân huyện