Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khảo sát lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh danh thắng Đồng Lâm, Hữu Liên

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Hữu Lũng về lập hồ sơ khoa học di tích danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2021.

anh khao sat dong lam 1_2.jpg

Khảo sát danh thắng Đồng Lâm

 

Ngày 13/7/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên, Lãnh đạo và công chức địa chính xã cùng các hộ dân thôn Đoàn Kết xã Hữu Liên tiến hành khảo sát xác định mốc vị trí di tích, trích đo địa chính các khu vực bảo vệ I, II di tích Đồng Lâm.

Căn cứ kết quả khảo sát xác định mốc giới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng có liên quan lập bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích danh thắng Đồng Lâm, xã Hữu Liên. Đây là điều kiện bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét xếp hạng di tích cấp tỉnh./.

Hoàng Tuyết

Phòng VH&TT huyện