Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khẩn trương thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng, chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Thực hiện Công văn số 5822/VP-KT ngày 31/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc khẩn trương thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng, chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành công văn số 35/UBND-KTHT ngày 11/01/2022 chỉ đạo khẩn trương thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng, chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải như sau:

Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp: Chuyển sang sử dụng dịch vụ thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (thay cho phương thức thu phí thủ công, dùng tiền mặt); khẩn trương thực hiện nghiêm quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải (theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021) và chuyển đổi biển kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền vàng theo đúng quy định của Bộ Công an.

Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe ô tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải nhưng không chấp hành các quy định về lắp đặt camera, không thực hiện đúng quy định về chuyển đổi biển kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng.

Hoàng Hướng Dương

Văn phòng HĐND&UBND huyện