Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ủy ban MTTQVN huyện giám sát Đảng ủy xã Tân Thành

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT, ngày 07/5/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng về giám sát việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về chịu trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú (nay là Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020). Sáng ngày 22/10, đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện làm trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy xã Tân Thành.

Tại buổi giám sát, Đảng ủy xã đã thông qua báo cáo về tình hình và kết quả  thực hiện các quy định số 76/QĐ/TW. Theo đó, đến nay Đảng bộ xã có 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 04 chi bộ trường học. 10 chi bộ thôn, 01 chi bộ Trạm Y tế và 01 Chi bộ Công an xã với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 239 đồng chí, chiếm 3,58 % tổng số dân số trên địa bàn xã.

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy định 76 (nay là Quy định 213-QĐ/TW) đã được Đảng bộ xã triển khai thực hiện nghiêm túc, qua một số việc cụ thể như: Chỉ đạo các chi bộ lập danh sách đảng viên nơi cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu. Định kỳ hàng năm tổ chức lấy ý kiến nhận xét của chi ủy. Có 100% các đồng chí đảng viên đang công tác tại cơ quan và đơn vị sự nghiệp được giới thiệu và gửi danh sách về chi ủy nơi cư trú.        Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn Giám sát đã kiểm tra hệ thống hồ sơ lưu trữ của đảng viên, qua đó cho thấy toàn bộ hồ sơ đã được lưu trữ đầy đủ, khoa học.         

ẢNH GS TÂN THÀNH.jpg

Ảnh: Đ.c Nguyễn Trọng Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như việc thực hiện Quy định 76 của Đảng ủy xã Tân Thành. Tuy nhiên, do số lượng đảng viên cư trú ở nhiều nơi khác nhau nên việc giữ liên lạc với địa phương cần có sự quan tâm hơn để kịp thời phát hiện, biểu dương những đảng viên gương mẫu và phê bình đảng viên chưa chủ động tích cực với các hoạt động tại địa phương.

Phạm Thị Thủy

Hội LHPN huyện Hữu Lũng