Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Ngày 31/7, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đền án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2020. Dự có đồng chí Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn, Đồng chí Trần Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo 1956 huyện.

Toàn cảnh hội nghị.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm thực hiện đề án, trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đào tạo nghề cho 18.113 lao động, trong đó trình độ cao đẳng 3.645; trung cấp 788; sơ cấp 5.550; đào tạo dưới 03 tháng 8.130 lao động và 732 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn được đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Kết quả đó đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 31% năm 2011 lên 55% năm 2020. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20,78% năm 2011 xuống còn 9,97% năm 2019 và phấn đấu giảm xuống 6,9% năm 2020. Số người lao động hàng năm đăng ký nhu cầu học nghề năm sau cao hơn năm trước có sự lựa chọn nghề học phù hợp với tình hình địa phương. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo tham luận, qua đó đã có nhiều ý kiến đóng góp nêu lên những khó khăn, hạn chế cũng như đề ra phương hướng thão gỡ, triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Phong Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 1956 huyện  trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân..jpg

Đồng chí Trần Quốc Phong Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 1956 huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020” giai đoạn 2011-2020.

 

Nguyễn Nhiên

Trung tâm VHTT&TT