Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở năm 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Từ ngày 16/12 đến 19/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng giao cho Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho tổng số 930 đại biểu là cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn bản trên địa bàn huyện tham dự. 

image001_36.jpg

Ảnh: Các đại biểu tham dự một lớp tập huấn

Đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng là lãnh đạo, công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách công tác giảm nghèo của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo; Trưởng (hoặc Phó) thôn, Trưởng Ban công tác MTTQ, đại diện Chi Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên ở thôn, bản.

Tại các lớp tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày, hướng dẫn, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững đang áp dụng và các văn bản dự kiến ban hành; Đánh giá kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; Khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện; Định hướng quy định chuẩn nghèo đa chiều Quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025 và kỹ năng thông tin, truyền thông về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều và một số nội dung có liên quan.

Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cho đại biểu, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng và vai trò của cán bộ làm công tác giảm nghèo, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội; có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững trong thời gian tới trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn…, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở địa bàn các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Lê Xuân Tùng

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc