Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỳ họp thứ Mười một, HĐND xã Đồng Tiến

Ngày 30/7, HĐND xã Đồng Tiến tổ chức Kỳ họp thứ Mười một, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã, cùng các đại biểu HĐND xã.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã về tình hình và kết quả  thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân là 201,6 ha, đạt 37,3% so với KH, đạt 97,4% SVCK, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 596,6 tấn, đạt 44,9% KH, đạt 97,76 % SVCK. Công tác quản lý bảo vệ rừng được trú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm toàn xã đã trồng mới được hơn 80 ha, đạt 133,3 %KH huyện, xã giao, đạt 129% SVCK. Tổng diện tích cây ăn quả là 128,3 ha (trong đó, riêng Bưởi chiếm 72 ha với sản lượng bình quân 57 tấn/năm). Đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.  Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Công tác giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh cơ bản được đảm bảo…

z2000246461636_8a818ca0171c3199b0bae57fe7a4e940.jpg

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND xã; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã; Tờ trình của Thường trực HĐND xã về dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2021; Thông qua báo cáo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND xã. Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội - an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn kết dư Ngân sách xã năm 2019, chi bổ sung ngân sách năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán  thu - chi ngân sách xã năm 2019 và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021.

Phạm Thị Thủy

Hội Phụ nữ huyện Hữu Lũng